Kỷ niệm 6 năm thành lập CLB Xây Dựng

Tối đêm 25.11.2017, chương trình ” Kỷ niệm 6 năm thành lập CLB Xây Dựng ” đã diễn ra thành công. Câu Lạc Bộ Xây Dựng chính thức bước sang tuổi thứ VI với nhiều kỷ niệm và thành công đáng tự hào Đến t...

Chương trình chào đón tân sinh viên K40

Vào ngày 27/9/2017, Câu Lạc Bộ Xây Dựng đã tổ chức thành công chương trình : Chảo đón tân sinh viên K40. Chương trình đã giúp các bạn tân sinh viên hiểu rõ hơn về ngành học của mình, góp phần cho các...

GAMESHOW TÔI LÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG

GAMESHOW                                            TÔI LÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG    Thực hiện kế hoạch của Liên chi hội Khoa Kỹ thuật và Công nghệ cùng phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ Công Nghệ Kỹ......

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA GIAO LƯU GIỮA SINH VIÊN XÂY DỰNG VÀ SINH VIÊN KHOA NGỮ VĂN CHỦ ĐỀ: GIAO LƯU GIỮA SINH VIÊN XÂY DỰNG VÀ SINH VIÊN KHOA NGỮ VĂN Nhằm mục đích tạo điều kiện giúp các bạn sinh viê...

Chương trình chào đón tân sinh viên K39

Vào ngày 20/9/2016, Câu Lạc Bộ Xây Dựng đã tổ chức thành công chương trình : Chảo đón tân sinh viên K39. Chương trình đã giúp các bạn tân sinh viên hiểu rõ hơn về ngành học của mình, góp phần cho các...

ĐÊM GALA CONSTRUCTION DANCE MUSIC

HSVVN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN LCH KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ CÂU LẠC BỘ CNKT XÂY DỰNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc        Quy Nhơn, ngày 01 tháng 11 năm 2015...