Cho thuê đồ và tư vấn về cách tổ chức cùng văn kiện Đại hội

_____CÂU LẠC BỘ XÂY DỰNG_____
Thông báo: Nhằm tạo điều kiện cho các lớp, các Chi Đoàn tổ chức thuận lợi và thành công Đại hội nhiệm kỳ 2016-2017.
CLB tiếp tục triển khai cho các lớp Thuê đồ để tổ chức Đại hội. Bên cạnh đó CLB có thể hỗ trợ cho các bạn về các thủ tục, cũng như văn kiện để các bạn tổ chức đảm bảo.!
* Vật dụng thuê trọn bộ (Khăn bàn, lọ hoa, ảnh bác, cờ, thùng phiếu, bản tên…) Tất cả sẻ được phục vụ đến tận tay với giá cả hợp lý, hữu nghị. Chất lượng uy tín.
Đây cũng là một phần để đóng góp thêm cho CLB Xây dựng phát triển, hy vọng rằng các đơn vị sẻ ủng hộ cho CLB.
Liên hệ đặt lịch thuê :01688 253 465 (Phục vụ tận nơi)
Giải đáp thắc mắc về Chương trình và văn kiện Đại Hội : 0168825 3465
Website CLB : http://clbxaydung.edu.vn/
Thân ái !!!

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *