Cơ cấu Câu Lạc Bộ Nhiệm kì 2014-2015

Được sự cho phép của Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Quy Nhơn và Liên chi hội sinh viên Kỹ Thuật và Công Nghệ, Câu lạc bộ Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng được thành lập với cơ cấu hoạt động và quản lí tổ chức như sau:

  1. 1.       Cố vấn câu lạc bộ: Toàn thể các thầy cô giáo bộ môn Công Nghệ kỹ thuật Xây Dựng – Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ. Trong đó thầy giáo Ths. Phạm Văn Trực là đại diện.
  2. 2.       Chủ nhiệm câu lạc bộ – Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động chung của câu lạc bộ.

–          Hoàng Tấn Đạt (XDK36) – Số điện thoại: 01639602633.

  1. 3.       Phó chủ nhiệm câu lạc bộ – Gồm  2 thành viên:

–          Võ Thành Trung (XDK34A) – Quản lí mảng nhân sự Câu Lạc Bộ Xây Dựng – Số điện thoại: 01683987775

–          Nguyễn Kế Mến (XDK35A) – Quản lí mảng diễn đàn Câu Lạc Bộ Xây Dựng – Số điện thoại: 01658275507

  1. 4.       Ủy Viên ban chủ nhiệm Câu Lạc Bộ:

–          Nguyễn Tùng Quang (XDK34A) – Trưởng ban học tập Câu Lạc Bộ Xây Dựng – Số điện thoại: 0986710322

–          Nguyễn Ngọc Đại (XDK34A) – Ban học tập

–          Lữ Thống Nhất (XDK34A) – Ban hoạt động

–          Nguyễn Hữu Ý (XDK35A) – Ban hoạt động

–          Lê Văn Tới (XDK36A) – Trưởng ban hoạt động Câu Lạc Bộ Xây Dựng – Số điện thoại:01692836826

–          Nguyễn Thị Ánh Tuyết (XDK36A) – Quản lý tài chính Câu Lạc Bộ Xây Dựng – Số điện thoại: 0978663994

–          Trịnh Minh Duy (XDK37A) – Ban hoạt động

–          Trương Thanh Duy (XDK37A) – Ban Tài chính

–          Trần Đoàn Chí Thịnh (XDK37A) – Ban diễn đàn

  1. 5.       Cộng tác viên câu lạc bộ:

–          Nguyễn Bích Trâm – Quản lý đất đai K36

–          Nguyễn Thị Lệ Thảo – Quản lý nhà nước k36

–          Phan Minh Nhựt – Giáo dục tiểu học K36B

Cơ cấu Cộng tác viên để tổ chức tốt các hoạt động của CLB

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *