Cơ cấu Câu lạc bộ nhiệm kì 2013 – 2014

Được sự cho phép của Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Quy Nhơn và Liên chi hội sinh viên Kỹ thuật và công nghệ, Câu lạc bộ Công nghệ Kỹ thuật Xây Dựng được thành lập với cơ cấu hoạt động và quản lí tổ chức như sau :

1. Cố vấn câu lạc bộ:  Toàn thể các thầy cô giáo bộ môn Công nghệ kỹ thuật Xây Dựng – Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ. Trong đó thầy giáo Ths. Phạm Văn Trực là đại diện.

2. Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ – Chịu trách nhiệm quản lí hoạt động chung của câu lạc bộ

– Nguyễn Thanh Tùng ( XDK32A ) – Số điện thoại : 01698956091 – 01202462326.

3. Phó chủ nhiệm Câu Lạc Bộ – Gồm 2 thành viên :

– Huỳnh Duy Anh Tuấn ( XDK33A ) – Admin Website Câu lạc bộ Xây Dựng : Số điện thoại 01666822199.

– Võ Thành Trung ( XDK34A ) – Quản lí mảng nhân sự  Câu lạc bộ Xây Dựng : Số điện thoại 01683987775.

4. Ủy viên ban chủ nhiệm Câu Lạc Bộ – Gồm 3 thành viên :

– Trương Minh Trạng ( XDK33B ) – Trưởng ban ngoại giao : Số điện thoại 01666488179.

– Trần Thanh Bình( XDK33A ) – Trưởng Ban học tập Câu lạc bộ Xây Dựng : Số điện thoại 01692635421.

-Võ Thị Búp ( XDK35A ) – Quản lí mảng tài chính câu lạc bộ : Số điện thoại 01658006816.

5. Danh sách ban chủ nhiệm mở rộng nhiệm kì 2013 – 2014 :

– Nguyễn Hữu Ý – XDk34A – Ban hoạt động

-Nguyễn Ngọc Đại – XDk34A – Ban học tập

-Nguyễn Văn Chương – XDk34A – Ban học tập

– Nguyễn Tùng Quan – XDk34A – Ban học tập

-Lữ Thống Nhất – XDk34A – Ban hoạt động

-Phạm Quang Trung – XDk34A – Ban hoạt động

-Nguyễn Đức Mỹ – XDk35B – Ban hoạt động

-Nguyễn Kế Mến – XDk35A – Ban diễn đàn + Website

-Hoàng Tấn Đạt – XDk36 – Ban diễn đàn + Website

-Huỳnh Hữu Nghĩa – XdK36 – Ban hoạt động

-Lê Văn Tới – XdK36 – Ban hoạt động

-Nguyễn Thị Ánh Tuyết – XdK36 – Ban hoạt động

6. Cơ cấu mở rộng để tổ chức tốt các hoạt động, câu lạc bộ thành lập 5 chuyên môn gồm : Ban Nhân Sự ; Ban Học Tập & Nghiên cứu khoa học ; Ban Hoạt Động ; Ban Website & Diễn Đàn; Ban Ngoại giao Tài chính.

7. Theo thống kê hiện tại số lượng thành viên của câu lạc bộ Xây Dựng là 389 thành viên đến từ 8 lớp Xây Dựng từ K32 đến K36.

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *