Cơ cấu Câu lạc bộ nhiệm kì 2013 – 2014

Được sự cho phép của Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Quy Nhơn và Liên chi hội sinh viên Kỹ thuật và công nghệ, Câu lạc bộ Công nghệ Kỹ thuật Xây Dựng được thành lập với cơ cấu hoạt động và quản...