CHO THUÊ ĐỒ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

_____CÂU LẠC BỘ XÂY DỰNG_____

Thông báo: Nhằm tạo điều kiện cho các lớp, các Chi Đoàn tổ chức thuận lợi và thành công Đại hội nhiệm kỳ 2014-2015.
CLB tiếp tục triển khai cho các lớp Thuê đồ để tổ chức Đại hội. Bên cạnh đó CLB có thể hỗ trợ cho các bạn về các thủ tục, cũng như văn kiện để các bạn tổ chức đảm bảo.!
* Vật dụng thuê trọn bộ (Khăn bàn, lọ hoa, ảnh bác, cờ, thùng phiếu, bản tên…) Tất cả sẻ được phục vụ đến tận tay với giá cả hợp lý, hữu nghị. Chất lượng uy tín.
Đây cũng là một phần để đóng góp thêm cho CLB Xây dựng phát triển, hy vọng rằng các đơn vị sẻ ủng hộ cho CLB.
Liên hệ đặt lịch thuê : 012245 66660 (Phục vụ tận nơi)
Giải đáp thắc mắc về Chương trình và văn kiện Đại Hội : 0166825 4570
Website CLB : http://clbxaydung.edu.vn/
Thân ái

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *